TORP

Torp i och runt byn Näshult i Mörlunda socken
(sidan under uppbyggnad)

I byn Näshults utkanter har det under framför allt 1800-talet funnits ett stort antal torp. Utjorden till byn består av en remsa på ett par kilometers bredd från venerna och längs skogsvägen upp till Mörksjön och vidare som en spetsig triangel med spetsen i More kastell.

Längs skogsvägen, från venerna, har torpen Kofällan (under Åkerö), Lilla Ingatorp, Äshult, Bygget, Lövhult, Wiborg och Näsbo legat, se kartan nedan.

Även den mindre gården Blomsterhult (under Åkerö) har legat där inte långt från gården Hultsnäs som fortfarande finns kvar.

Karta som visar torpens läge.

LILLA INGATORP

Tre bilder som visar hur det ser ut där Lilla Ingatorp låg idag.
Lilla Ingatorp ligger på vänster sida i backen upp från venerna. Bilderna tagna våren 2024, foto Anders Lindman Hjalmarsson.

Lilla Ingatorp ligger på vänster sida i backen upp direkt från venerna. Det är mycket tydligt hur de boende har arbetat med att lägga alla stenar på ett så bra sätt som möjligt.

Daniel August Magnusson (1827- 4 mars 1910) med familj var de första som bodde i torpet Lilla Ingatorp, de flyttade från byn till torpet 1871. Daniel August föddes i Näshult och var son till Magnus Jonsson och Anna Maria Jonsdotter som fick 10 barn varav 9 blev vuxna.

Daniel August gifte sig med Christina Svensdotter från Stora Boda 1847 och paret bodde efter vigseln först i Gräntö i Virserum socken ett par år. De återvände till Näshult 1850 och delade faderns jordlott på 1/9 mantal med brodern Gustaf Fredrik Otto. Paret fick sju barn och levde säkert under mycket små omständigheter.

1870 flyttade familjen till Lilla Ingatorp som backstugusittare. Daniel August arbetade även som järnvägsarbetare från 1874. Daniel August dog i mars 1910 ett par månader efter hustrun Christinas död.

Barn:
Johan Alfred August (1849-1924) född i Gräntö
Flyttade 1872 till Högmosshult Näshult
Hilda Regina Egonia (1852-1902) född i Näshult
Tjänar piga på flera ställen med början 1873 i Gässlingsäng. Gifter sig 1881 med Karl Johan Konrad Jonsson och bor i Lilla Ingatorp till 1885 då de flyttar till Åkerö. Innan dess får de två barn.
Anna Christina (1856- död i USA) född i Näshult
Flyttade som piga 1870 till Ruda Mörlunda, bodde aldrig i Lilla Ingatorp.
Utvandrade till Amerika 1877.
Leontine Sophia (1858-1939) född i Näshult
Tjänade piga på flera ställen och återkom flera gånger till Lilla Ingatorp men flyttade vid giftermål 1889.
Carolina (1861- död i USA) född i Näshult
Flyttade först till Stockholm 1877 och utvandrade 1878 till Amerika.
Nils Magnus (1863-1941) född i Näshult
Vistades i N Amerika 1887–1898. Flyttade 1901 till Upsala i Ruda.
Fabian (1867-1948) född i Näshult
Tjänar först som dräng i Tulunda och blir 1889 husar för Misterhult i Virserum socken. Fabian får som husar namnet Tapper. Fabian blir sedan torpare i Tulunda och slutligen i Kvillemåla under Ryningsnäs. Åtta barn fick han tillsammans med sin hustru Wilhelmina Josefina Karlsdotter från Övlingemåla.

Enligt husförhörslängderna stod Lilla Ingatorp tomt ett par år efter Daniel Augusts och Christinas död men 1912 flyttade Daniel Augusts svägerska Ida Karolina Olaidotter (1849-1916) med sin yngste son in i torpet. Ida Karolina hade blivit änka ett par år tidigare. De flyttade från torpet Äshult längre upp i skogen sett från Lilla Ingatorp.

Ida Karolina föddes Näshult och var gift med Daniel Augusts yngre bror Gustaf Fredrik Otto som avled 1907 i Äshult. Ida Karolina bodde i Lilla Ingatorp med sonen till sin död 1916.

Son:                                                                     
Gustaf Adolf Fredrik Gustafsson Svärd (1891-1973) född i Äshult Näshult
Dräng i Arnegården, jordbruksarbetare, banvakt, flyttade till Fagerhult 1916 efter moderns död.

ÄSHULT

Den vänstra respektive högra bilden visar resterna av husgrunden där Äshult låg. Bilderna tagna våren 2024, foto Anders Lindman Hjalmarsson.

Äshult eller Äselt omnämns första gången i husförhörslängden 1858 då Karl Johan Nilsson från Högsby och Christina Sofia Olaidotter flyttar dit som nygifta. Karl Johan står som egenbrukare på den lilla gården på 1/16 mantal. Äshult ägs av Christina Sofias far Olaus Garbrielsson, bonde i Näshult. Karl Johan Nilsson satt i fängelse i Karlskrona ett år under 1860 för edsörebrott. Paret får inga barn och de utvandrar till Nordamerika 1867.

Det bodde även drängar och pigor i Äshult:
Karl Johan Peter Svensson 1859-1861, Per Wilhelm Nilsson 1863-1866, Johanna Maria Lagergran 1860-1861 samt syskonen Gustava Fredrika Magnidotter 1860-1864 och Gustaf Fredrik Otto Magnusson 1860-1866.

Paret Johan Peter Johannisson (1837-?) och Karolina Nilsdotter (1837-?) med sonen Karl Alfred född 1860 bodde som brukare i Äshult 1861-1864. Paret utvandrade senare till Nordamerika.

1867 tar brodern till Christina Sofia, Carl Johan Olausson (1844-?) över ägandet av Äshult tills även han emigrerar till Nordamerika 1868. Nils Petter Pettersson bor i byn men står som brukare.

Ida Karolina Olaidotter, Gustaf Fredrik Ottos blivande hustru, tjänar piga i Äshult 1867 tillsammans med Emma Gustafsdotter som sedan utvandrar till Nordamerika 1868.

Det fanns även plats för några inhyse: beväringen Carl Magnus Carlsson (1841-?) med hustrun Emma Sofia Karlsdotter (1843-?) samt barnet Hilma Sofia född 1867.

Otto och Ida Karolina flyttar in
Äshult var sedan obebott från 1868-1887 tills Gustaf Fredrik Otto Magnusson flyttar in från Hultsnäs med sin familj, hustrun Ida Karolina Olaidotter och barnen Emma Sofia, Hilma Gustava, Valfrid, Hulda Karolina, Albert, Sven August, Matilda Fredrika samt Johan Henrik.

Ida Karolina och Gustaf Fredrik Otto tillsammans med sonen Gustaf Adolf. Bilden troligen tagen i början av 1900-talet då Planius bodde i Näshult.

Mer kommer …