NÄSHULT

Lite historia

Byn Näshult ligger i Mörlunda socken längs den väg som går från Mörlunda kyrka via Torp, Lundtorp, Åkerö, Åkeröholm och vidare mot Ryningsnäs.

I en av de första mantalslängdeerna för Mörlunda socken, den för 1646, omnämns en ”Nils i Näshult” som då är husbonde för en familj i byn. Trolilgen har byn bebotts betydligt tidigare.

Utdrag från mantalslängd Kalmar läns landskontor (H) EIIIa:6 (1646) Bild 820 / sid 78.

I slutet av sjuttonhundratalet, enligt storskifteskartan från 1788 till höger, var byn samlad i det som idag kallas oppebyn. Den första delen av byn då man kommer från Åkerö-hållet. Hela kartan finns på Lantmäteriets webbplats.

Det var då tre huvudägare, A, B och C.

Storskifteskarta från 1788, hämtad från Lantmäteriet.