ANTAVLOR

Här samlas antavlor för de släkter och personer som vi, Anders och Owe, forskat fram.

Klicka på önskad person för att komma till antavlan.
Inga nu levande personer finns med i antavlorna om inte hens tillstånd har erhållits.

Svante och Anna

Anna Svensson g. Lindman

Anders mor Anna föddes 1913 i stugan Axelholm i byn Näshult i Mörlunda församling. Hon var det åttonde barnet av de tolv som föräldrarna Ellen och August födde upp där.

Anna gick sex år i skolan i Åkeröholm som låg mitt emellan byarna Åkerö och Näshult, knappt två kilometer från Näshult. Efter konfirmationen 1928 arbetade Anna som piga hos hennes tidigare lärarinna Edit Andersson i Åkeröholm. Hon arbetade även en period som piga i prostgården i Lundtorp, Mörlunda, innan hon som 17-åring på våren 1930 flyttade till Linköping för att arbeta på Valla sjukhem.

Annas far August

August har sina rötter i Näshult åtminstone så långt bakåt som kyrkböcker och mantalslängder för Mörlunda socken finns. Hans farfar Magnus Jonsson var bonde i byn i början av 1800-talet. Magnus och hans hustru Anna fick 10 barn och jorden de ägde räckte inte till att försörja ytterligare en generation. Några flickor hittade jordägande söner i grannbyarna andra blev torparhustrur och ett par av sönerna blev torpare i Näshult. Jordplättarna köptes upp av mer penningstarka bönder i byn. Tillsammans fick barnen 72 barn i sin tur.

Magnus och Annas barnbarn växte upp under tuffa förhållanden under andra halvan av 1800-talet. August blev skomakare och gifte sig med Ellen, skomakardotter från Kroxhult i Kristdala socken. Andra barnbarn flyttade till närliggande byar och socknar medan andra, åtminstone 20 personer, emigrerade till Nordamerika.

Svante Lindman och Anna Svensson fick fyra barn, Gösta, Urban, Margareta och Anders. Anna var dotter till August och Ellen Gustafsson i Näshult. Anorna på mödernet härstammar framför allt från församlingarna Mörlunda, Tveta, Kristdala, Målilla, Virserum och däromkring i Kalmar län.

Svante

Svante föddes i Risinge i Östergötland som son till Sven och Ingrid Lindman. Anorna på fädernet härstammar framför allt från socknarna Risinge, Vånga och Östra Skrukeby i Östergötland samt på mödernet från socknarna i och runt Ystad i Skåne socknarna i och runt Göteborg.

Daga och Lennart

Daga Lidberg och Lennart Österberg är föräldrar till Rune Österberg som är gift med Margareta Lindman, dotter till Svante och Anna ovan.

Tore Hjalmarsson

Tore är Owes far och anorna härstammar framför allt från Viker/Nora Bergsförsamling, Ramsberg i Örebro län samt Grangärde i Kopparbergs län.

Valborg Hjalmarsson född Degner

Valborg är Owes mor och anorna härstammar framför allt från socknarna Nysund, Skagershult och Kvistbro i Örebro län.

Gunnar Gradeen

Gunnar är far till Kerstin Gradeen g. Hjalmarsson (f. 1950 d. 2003) vars anor härstammar framför allt från socknarna Värnamo och Gnosjö i Jönköpings län.

Harriet Gradeen född Johansson

Harriet är mor till Kerstin Gradeen g. Hjalmarsson (f. 1950 d. 2003) vars anor härstammar framför allt från socknarna Värnamo och Voxtorp i Jönköpings län och Urshult i Kronobergs län.

antavlor

En antavla, eller ett släktträd, är en karta över en släkt i form av en trädstruktur. Antavlan är ett sätt att åskådliggöra en persons förfäder.

För de olika släkterna som visas här finns ett personregister. För den valda personen visas en ansedel tre generationer bakåt och en generation framåt om barn finns. I övrigt redogörs för de livshändelser som är kända.

Personerna är klickbara och det blir därigenom möjligt att navigera i släkten framåt eller bakåt.

disgen

Alla antavlor är producerade med Disgen. Disgen har utvecklats och underhålls av föreningen DIS, Föreningen för datorhjälp i släktforskningen.