axelholm.se
Svante Lindman
August Gustafsson
och
Ellen Johansson
Valborg Hjalmarsson
född Degner
Tore Hjalmarsson
Harriet Gradeen
född Johansson
Personerna i listen till vänster är våra anhöriga. Släktforskningen har mestadels bedrivits genom sökning i kyrkoarkiv. Till hjälp att hantera och strukturera materialet har programmet Disgen använts. Disgen har även utnyttjats till att skapa antavlor för visning på weben.


Ida-Karolina Olaidotter var August Gustafssons mor och kedjan av anfäder kan enligt denna länk gå ända ner till Karl den store som dog 814.
Made with HTML Egg on a Mac
antavlor
Ida Karolina Olaidotter
till Karl den store
Ida-Karolina
Gunnar Gradeen